Wewnętrzne akty normatywne

rok 2022

Zarządzenie nr 1/WF/2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku Dietetyka oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 2/WF/2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Farmacja.

Zarządzenie nr 3/WF/2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Analityka medyczna.

Zarządzenie nr 4/WF/2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Dietetyka I i II stopnia.

Zarządzenie nr 5/WF/2022 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu wstępnego
na studia II stopnia na kierunku Dietetyka na rok akademicki 2022/2023.
 


lata 2019 - 2021

Zarządzenie nr 1/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku analityka medyczna z dnia 18 listopada 2019 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 2/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Rady Programowej dla kierunku farmacja z dnia 18 listopada 2019 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 3/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej z dnia 18 listopada 2019 r.

Zarządzenie nr 4/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku farmacja z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 5/WF/2019 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku analityka medyczna z dnia 2 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 6/WF/2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie szczegółowego regulaminu działania Komisji Rekrutacyjnej z dnia 23 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 7/WF/2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 8/WF/2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznegow sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie nr 9/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Farmacja z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 10/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku Analityka medyczna z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 11/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie hospitacji zajęć w trybie on-line z dnia 12 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 12/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych dla studentów kierunku farmacja i analityka medyczna w stanie zagrożenia epidemicznego z dnia 15 maja 2021 r. oraz załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.
- załącznik nr 1 - załącznik nr 2 - załącznik nr 3 - załącznik nr 4 - załącznik nr 5 - załącznik nr 6 - załącznik nr 7 - załącznik nr 8 -