Regulamin Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego UM we Wrocławiu.

Załączniki do Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich.

Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja.
Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.

Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 05.10.2021 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla kierunku Analityka medyczna.
W skład Komisji wchodzą:

 • dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni - Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna (przewodnicząca)
 • mgr Olga Loska - przedstawiciel Zarządu PTDL o. Wrocław
 • dr Ewa Sawicka - opiekun koła naukowego
 • Julia Kurzynoga - przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
 • Aleksandra Koss - członek Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
 • Bernadetta Nowak - przewodnicząca Samorządu Studentów.

Laureaci Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich w roku akademickim 2020/2021 dla kierunku Farmacja.
Laureaci Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich w roku akademickim 2020/2021 dla kierunku Analityka Medyczna.
Laureaci Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich w roku akademickim 2019/2020.
Laureaci Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich w roku akademickim 2018/2019.


Archiwum:

Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Farmacja.
Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 2 grudnia 2019 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu prac magisterskich dla kierunku farmacja.
Ustalono następujący skład Komisji:
1) prof. dr hab. Witold Musiał - Prodziekan ds. kierunku Farmacja (przewodniczący)
2) dr hab. Marcin Mączyński - przedstawiciel Zarządu PTFarm
3) mgr Ewa Zygadło – Centrum Informacji o Leku
4) mgr Tomasz Urbaniak - opiekun koła naukowego
5) Sara Gaweł- przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (Oddział Wrocław)
6) Alicja Streczeń - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji (Oddział Wrocław)
7) Aleksandra Wieczorek – przedstawiciel samorządu studenckiego

Harmonogram Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla kierunku Analityka Medyczna.
Zgodnie z art. 4 Regulaminu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich, w dniu 01.10.2020 r. powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu dla kierunku Analityka medyczna.

W skład Komisji wchodzą:

 1. dr hab. Iwona Bil-Lula - Prodziekan ds. kierunku Analityka medyczna (przewodnicząca)
 2. mgr Iwona Słowikowska - przedstawiciel Zarządu PTDL
 3. dr hab. Ewa Kratz prof. uczelni - opiekun koła naukowego
 4. Julia Kurzynoga - przewodnicząca Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
 5. Anna Flisak - członek Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych
 6. Aleksandra Stosiek - przedstawiciel Samorządu Studentów.