Wzory druków

 • podanie do Dziekana o wykonywanie pracy magisterskiej dla kierunków Farmacja i Analityka medyczna
 • podanie do Dziekana o wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku Dietetyka
 • podanie do Dziekana o wykonywanie pracy dyplomowej licencjackiej na kierunku Dietetyka
 • wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć (IRZ)
 • wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia w celu umorzenia kredytu studenckiego przez instytucję kredytującą
 • wniosek o udzielenie urlopu
 • wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy
 • wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
 • wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku
 • wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez UMW
 • wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów
 • wniosek o zwrot opłaty za studia
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów
 • wniosek o wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów
 • wniosek o wydanie duplikatu e-legitymacji
 • podanie o wydanie dyplomu ukończenia studiów
 • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
 • oświadczenie o zmianie danych osobowych
 • oświadczenie o rozliczeniu się z Uczelnią
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej