Wydział Farmaceutyczny - opiekunowie studentów

Opiekunowie - kierunek Farmacja:
I rok - dr Dorota Wójcik-Pastuszka - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Biofizyki
II rok - dr Beata Tylińska - Katedra i Zakład Chemii Organicznej i Technologii Leków
III rok - dr Dominika Szkatuła - Katedra i Zakład Chemii Leków
IV rok - dr Joanna Pieczyńska - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
V rok - mgr Arleta Dołowacka-Jóźwiak - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Opiekunowie - kierunek Analityka Medyczna:
I rok - mgr Ewa Drozd-Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Organicznej - ewa.drozd-szczygiel@umw.edu.pl
II rok - dr Anna Janicka-Kłos - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej - anna.janicka-klos@umw.edu.pl
III rok - dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej - joanna.gorka-dynysiewicz@umw.edu.pl
IV rok - mgr Alina Rak-Pasikowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej - alina.rak-pasikowska@umw.edu.pl
V rok - dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej - agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

Opiekunowie - kierunek Dietetyka:
I rok - mgr Paulina Cedro - paulina.cedro@umw.edu.pl
II rok - mgr Paulina Łoboś - paulina.lobos@umw.edu.pl
III rok - mgr Anna Przeliorz-Pyszczek - anna.przeliorz-pyszczek@umw.edu.pl

II stopień:
I rok - mgr Katarzyna Gołąbek - katarzyna.golabek@umw.edu.pl
II rok - mgr Klaudia Konikowska - klaudia.konikowska@umw.edu.pl
 


Archiwum:
Opiekunowie - kierunek Farmacja:
I rok - dr Dorota Wójcik-Pastuszka - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
II rok - dr Beata Tylińska - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
III rok - dr Dominika Szkatuła - Katedra i Zakład Chemii Leków
IV rok - dr Joanna Pieczyńska - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki
V rok - mgr Arleta Dołowacka-Jóźwiak - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku

Opiekunowie - kierunek Analityka medyczna:
I rok - mgr Ewa Drozd-Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Organicznej
II rok - dr Maria J. Szczygieł - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
III rok - dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz - Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
IV rok - dr Wiesława Nahaczewska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Hematologii Laboratoryjnej
V rok - dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska - Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej