Na Wydziale działają dwie "branżowe" organizacje studenckie:


Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji


Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych


oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe.

 

 

Wniosek o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w STN UMW należy składać drogą elektroniczną poprzez stronę STN-u. Gdy wniosek będzie gotowy do odbioru zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Organizacje studenckie wraz z Samorządem studentów prowadzą działalność zarówno w zakresie szkolenia (praca kół naukowych, organizacja prelekcji, wykładów) jak i organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i rozrywkowych.
 


Archiwum:
Młoda Farmacja - sekcja studencka PTFarm.