Wydział Farmaceutyczny

Dziekan Wydziału
dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni
Prodziekan
ds. kierunku Farmacja
i kierunku Dietetyka

prof. dr hab. Witold Musiał
Prodziekan
ds. kierunku Analityka medyczna

dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
 

Godziny przyjęć władz dziekańskich:
dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni
piątek - 10:00 - 11:00
.
prof. dr hab. Witold Musiał
wtorek - 11:15 - 12:15
piątek - 10:00 - 11:00
.
dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
piątek - 10:00 - 11:00