PRAKTYKI WAKACYJNE i PÓŁROCZNE
(szczegóły dla Kierunków w dedykowanych podzakładkach)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych studentów kierowanych na praktykę zawodową, w zakresie wykonywania diagnostyki, pod kątem obecności wirusa SARS-COV-2 .