Rok akademicki 2021/2022

Farmacja:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato (7.04.2022)
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato (27.04.2022)
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato (24.02.2022)
harmonogram zajęć - rok 4 - zima / lato (24.02.2022)
harmonogram zajęć - rok 5 - zima / lato (24.02.2022)

Analityka medyczna:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato (13.05.2022)
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato (16.02.2022)
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato (16.02.2022)
harmonogram zajęć - rok 4 - zima / lato (17.02.2022)
harmonogram zajęć - rok 5 - zima / lato (16.02.2022)

Dietetyka:
studia stacjonarne I stopnia:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato (10.05.2022)
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato (21.06.2022)
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato (16.02.2022)

studia stacjonarne II stopnia:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato (7.04.2022)
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato (16.05.2022)

Prosimy o uważne śledzenie zmian w harmonogramach.
W nawiasach podano datę ostatniej aktualizacji.


Archiwum:

Rok akademicki 2020/2021

Farmacja:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 4 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 4 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 5 - zima / lato
 


Rok akademicki 2019/20:
Farmacja:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 4 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
harmonogram zajęć - rok 1 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 2 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 3 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 4 - zima / lato
harmonogram zajęć - rok 5 - zima / lato

 

Rok akademicki 2018/19:
Farmacja:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Rok akademicki 2017/18:
Farmacja:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Rok akademicki 2016/17:
Farmacja:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Rok akademicki 2015/16:
Farmacja:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Rok akademicki 2014/15 :
Farmacja:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato
plan zajęć - rok 2 - zima / lato
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

Analityka Medyczna:
plan zajęć - rok 1 - zima / lato - grupy
plan zajęć - rok 2 - zima / lato 
plan zajęć - rok 3 - zima / lato
plan zajęć - rok 4 - zima / lato
plan zajęć - rok 5 - zima / lato

plany Farmacji z roku akademickiego 2013/14