Sylabusy

Uchwała nr 2303 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.

Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania
programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.

Wzór sylabusa od roku 2022.

Sylabusy przedmiotowe Farmacji na rok akademicki 2021/2022:
- sylabusy - rok I
- sylabusy - rok II
- sylabusy - rok III
- sylabusy - rok IV
- sylabusy - rok V
- sylabusy - rok VI

Sylabusy przedmiotowe Analityki Medycznej na rok akademicki 2021/2022:
- sylabusy - rok I - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok II - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok III - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok IV - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok V - stacjonarne / niestacjonarne

Sylabusy przedmiotowe Dietetyki na rok akademicki 2021/2022:
studia stacjonarne I stopnia:
- sylabusy - rok I
- sylabusy - rok II
- sylabusy - rok III
studia stacjonarne II stopnia:
- sylabusy - rok I
- sylabusy - rok II
 


Archiwum:

Wzór sylabusa od roku 2021.

Sylabusy przedmiotowe Analityki Medycznej na rok akademicki 2020/2021:
- sylabusy - rok I - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok II - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok III - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok IV - stacjonarne / niestacjonarne
- sylabusy - rok V - stacjonarne / niestacjonarne

Sylabusy przedmiotowe Farmacji na rok akademicki 2020/2021:
- sylabusy - rok I
- sylabusy - rok II
- sylabusy - rok III
- sylabusy - rok IV
- sylabusy - rok V
- sylabusy - rok VI
 

Uchwała nr 2186 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.

Wzór sylabusa od roku 2020.
Wzór sylabusa od roku 2020.
Wzór sylabusa od roku 2016.

Sylabus 2016/17.
Sylabus 2015/16 - załącznik.

Przewodnik po sylabusie.
Przewodnik po sylabusie na rok akademicki 2014/15 .