Zajęcia fakultatywne

Regulamin zajęć fakultatywnych na Wydziale Farmaceutycznym obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022.

Harmonogram zapisów na fakultety, dla I rocznika kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy i letni) .

Harmonogram zapisów na fakultety, dla roczników II-V kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy i letni) .

Instrukcja obsługi zapisów na moduły fakultatywne 2022-2023 dla wszystkich lat.
 


Archiwum:

Regulamin zajęć fakultatywnych na Wydziale Farmaceutycznym obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022.

Ogłoszenie o zapisach dla I roku Farmacji.
Ogłoszenie o II turze zapisów rok od II do V Farmacja.

Ogłoszenie o zapisach dla I roku 2021/2022.
Ogłoszenie o zapisach dla roczników II - V 2021/2022.

Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla I roku.
Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla roczników II-V.

Regulamin zajęć fakultatywnych na Wydziale Farmaceutycznym obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021.
Ogłoszenie o zapisach dla I roku 2020/2021.
Ogłoszenie o zapisach dla roczników II - V 2020/2021.

Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla I roku.
Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla roczników II-V.

Ogłoszenie o zapisach dla I roku 2019/20.
Ogłoszenie o zapisach dla roczników II-V.
Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla I roku.
Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla roczników II-V.

Sylabusy do zajęć fakultatywnych.
Dziekanat WFzOAM przypomina o II turze zapisów na fakultety 2018/2019.
Moduły zajęć fakultatywnych warunkowo uruchomione do zapisów w II turze.

Przypominamy również, że niektóre fakultety zostaną uruchomione pod warunkiem, że zapisze się 18 osób. Na podanej liście (tylko farmacja) są wykazane fakultety, które mogą się nie uruchomić w przypadku braku minimalnej liczby osób. Studenci zapisani na te fakultety, będą mieli otworzone warunkowo fakultety z jeszcze wolnymi miejsca po 27 września lub będą musieli zapisywać się bezpośrednio u prowadzących.

Rusza II etap zapisów dla studentów, którzy nie dokonali zapisów w I etapie na żaden fakultet, nie zapisali się na odpowiednią ilość godzin oraz tych, którzy zapisali się na nieuruchomiony fakultet „Nowe trendy w syntezie, technologii...” dr Lilianny Becan – IV rok zima. Lista fakultetów jest ograniczona, ponieważ są to przedmioty, na których nie wypełnił się limit miejsc.
Zapisy będą trwały od 20 do 27 września (start o godz. 20.00). Procedura zapisów jest taka sama jak przy pierwszym etapie. Instrukcja obsługi jest w zakładce informacje dla studentów >> fakultety.
Przypominamy, że nie wolno zapisywać się na fakultety, które na latach wcześniejszych student już zaliczył.

W roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywały następujące ilości godz. fakultatywnych:
II-gi rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni
III-ci rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni
IV-ty rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni
V-ty rok Farmacji – 40 godz. semestr letni

II–gi rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr letni
III-ci rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
IV-ty rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
V-ty rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr zimowy

Każdy student jest zobowiązany do zapisania się na fakultet i zapoznania z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH.

Ogłoszenie o zapisach dla I roku 2017/18.
Ogłoszenie o zapisach dla roczników II-V.
Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla I roku.
Instrukcja zapisów na moduły fakultatywne dla roczników II-V.

Pismo o zapisach na fakultety - II etap
Ogłoszenie o zapisach na fakultety - I etap
Instrukcja obsługi dotycząca zapisów na moduły fakultatywne
Regulamin zajęć fakultatywnych od roku akademickiego 2016/2017.
Studenci Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej proszeni są o zapoznanie się z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH na rok akademicki 2016/2017.
Studenci Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej proszeni są o zapoznanie się z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH na rok akademicki 2014/2015.


Uwaga!
Dziekanat WFzOAM przypomina o zapisach na zajęcia fakultatywne, które kończą się z końcem czerwca br. Proszę o ponowne zapoznanie się z ogłoszeniem o zapisach na moduły fakultatywne i załącznikami informującymi, które fakultety zostały uruchomione, które są do dalszego zapisu, a które się nie uruchomiły. Studenci, którzy zapisali się na fakultety nieuruchomione proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu przepisania się na inne moduły fakultatywne.

FAKULTETY w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy i letni)
Propozycja modułów zajęć fakultatywnych na poszczególne lata studiów wraz z programami dostępne są również w internecie - na stronie internetowej Wydziału w zakładce: Informacje dla studentów > Fakultety
- dokument -


FAKULTETY w roku akad. 2014/2015 (semestr zimowy i letni)
Przypominamy, że nie wolno zapisywać się na fakultety, które na latach wcześniejszych student już zaliczył.


OGŁOSZENIE dla studentów III roku Farmacji
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej zawiadamia, że studenci III roku Farmacji, którzy zapiszą się na proponowany do realizacji na IV roku w roku akad. 2013/2014 fakultet: Praktyczne aspekty przemysłu farmaceutycznego – blok fakultetów, będący rozszerzeniem przedmiotu Farmacja przemysłowa, będą zobowiązani do uczestnictwa w kontynuacji tego bloku fakultetów na V roku w roku akad. 2014/2015 (semestr letni – 40 godz.).