Prace dyplomowe w roku 2022/2023

Algorytm wyznaczania liczby miejsc na wykonywanie prac magisterskich w roku 2022/2023.

Rozdział miejsc na wykonywanie prac dyplomowych w roku 2022/2023.

Harmonogram rekrutacji studentów Wydziału Farmaceutycznego UMW na wykonanie prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023.

Wykaz studentów IV-go roku skierowanych do wykonywania pracy magisterskiej - I etap.

Wykaz Katedr i Zakładów posiadających wolne miejsca do wykonywania pracy magisterskiej - II etap.

Wykaz studentów IV-go roku skierowanych do wykonywania pracy magisterskiej - II etap.

Prace magisterskie - wyniki III etapu rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.
 

Dyplomowanie w roku 2021/2022 - kierunek Dietetyka, studia I i II stopnia

Rekrutacja na pisanie prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Dietetyka:

 1. regulamin dyplomowania,
 2. informacja o miejscach wykonywania pracy dyplomowej,
 3. podanie do Dziekana o wykonywanie pracy dyplomowej magisterskiej na kierunku dietetyka,
 4. procedura wyznaczania zewnętrznych recenzentów-dietetyka,
 5. przebieg rekrutacji,
 6. harmonogram rekrutacji.

Rekrutacja na pisanie prac dyplomowych licencjackich dla kierunku Dietetyka:

 1. regulamin dyplomowania,
 2. informacja o miejscach na wykonywanie pracy dyplomowej,
 3. podanie do Dziekana o wykonywanie pracy dyplomowej licencjackiej na kierunku dietetyka,
 4. procedura wyznaczania zewnętrznych recenzentów-dietetyka,
 5. przebieg rekrutacji,
 6. harmonogram rekrutacji.

Wyniki rekrutacji na pisanie prac dyplomowych dla kierunku Dietetyka I stopnia (2 rok studiów).

Wyniki rekrutacji na pisanie prac dyplomowych dla kierunku Dietetyka II stopnia (1 rok studiów).  

Dyplomowanie w roku 2021/2022

Regulamin dyplomowania od roku 2020/2021

Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich 2021

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
- zasady - oświadczenie - protokół -

Zarządzenie nr 13/WF/2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z dnia 01.10.2021 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu oryginalnego w czasopiśmie naukowym.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

Listy zagadnień do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Analityka medyczna.
 

Egzaminy dyplomowe dla kierunku Analityka Medyczna w roku 2021/2022

Terminy obron oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

Termin obrony Przewodniczący Planowana liczba obron
2022-06-24 dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni 5
2022-07-01 dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń 5
2022-07-05 dr hab. Julita Kulbacka, prof. uczelni 5
2022-07-08 dr hab. Ewa Kratz, prof. uczelni 5
2022-07-12 prof.dr hab. Jolanta Saczko 3
2022-07-19 dr hab. Jolanta Zuwałło-Jagiełło 5
2022-07-22 dr hab. Adam Junka, prof. uczelni 2
2022-07-26 dr hab. Urszula Nawrot 3

 


Archiwum:

Prace dyplomowe w roku 2021/2022

Algorytm wyznaczania liczby miejsc na wykonywanie prac magisterskich w roku 2021/2022.

Rozdział miejsc na wykonywanie prac dyplomowych w roku 2021/2022.

Harmonogram rekrutacji studentów Wydziału Farmaceutycznego UMW na wykonanie prac dyplomowych w roku akademickim 2021/2022.

Prace magisterskie - wyniki I etapu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.
II etap - wykaz wolnych miejsc w Katedrach i Zakładach do wykonywania pracy magisterskiej w roku akademickim 2021/2022.

Prace magisterskie - wyniki II etapu rekrutacji i wykaz wolnych miejsc w Katedrach i Zakładach w III etapie rekrutacji na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2021/2022.
Prace magisterskie - wyniki III etapu rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Dyplomowanie w roku 2020/21

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż pierwsza tura obron prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w terminie od 17.06.2021 do 15.07.2021 roku. Druga tura obron rozpocznie się od 10.09.2021 roku i będzie trwała do dnia 30.09.2021 roku, (dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześniej). Zachęca się wszystkich studentów V roku kierunku Farmacja i Analityka Medyczna do jak najliczniejszego przystępowania do egzaminu dyplomowego w pierwszej turze obron.

Termin obrony zostanie wyznaczony po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.
Okres czasu między złożeniem kompletu dokumentów, a obroną wynosi minimum dwa tygodnie.

Zarządzenie nr 113/XV R/2020 Rektora UM,
- załącznik nr 1 - wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu
- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych
- załącznik nr 3 - minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych

- Zarządzenie Dziekana nr 12/WF/2021 (zarządzenie w załączeniu), załącznik nr 1 (oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego)
- Wytyczne - egzamin dyplomowy teoretyczny
- Regulamin dyplomowania od roku 2020/2021
- Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich 2021
- Dokumenty wymagane do obrony on-line 2021
- Dokumenty wymagane do obrony w trybie stacjonarnym 2021

Zarządzenie Rektora nr 137/XV R/2019 dotyczące procedury antyplagiatowej:
- zasady - oświadczenie - protokół -

Uchwała nr 11/2/2015 Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie kryteriów dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na podstawie artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym.
- Informacja w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających komunikację na odległość
Zarządzenie nr 141/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych i prac dyplomowych przygotowanych przez uczestnika studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich przygotowywanych przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora”.

Wykaz katedr i zakładów, posiadających miejsca w II etapie rektutacji, na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2020/2021.

Wymagane dokumenty do obrony.
Wymagane dokumenty do obrony on-line.
Wymagane dokumenty w trybie stacjonarnym.

Prace magisterskie - wyniki I etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
Prace magisterskie - wyniki II etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.
Prace magisterskie - wyniki III etapu rekrutacji na rok akademicki 2020/2021.

Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.
Procedura wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich w roku akademickim 2019/2020.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż pierwsza tura obron prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 będzie trwała do dnia 13.08.2020 roku. Druga tura obron rozpocznie się od 31.08.2020 roku i będzie trwała do dnia 30.09.2020 roku. Zachęca się wszystkich studentów V roku kierunku farmacja i analityka medyczna do jak najliczniejszego przystępowania do egzaminu dyplomowego w pierwszej turze obron.
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Farmacja i Analityka Medyczna na rok akademicki 2019/2020.
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna od roku akademickiego 2016/2017.

Algorytm wyznaczania liczby miejsc na wykonywanie prac magisterskich.
Rozdział miejsc na wykonywanie prac dyplomowych.
Harmonogram rekrutacji studentów Wydziału Farmaceutycznego UMW na wykonanie prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

Planowany algorytm obron prac dyplomowych na Wydziale w roku akademickim 2019/2020.

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2019/20.

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2019/20.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2018/2019
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu).

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy ...

praca archiwalna - kolor okładki do wyboru
praca archiwalna - oprawa miękka 

Procedury wyznaczania recenzentów zewnętrznych prac magisterskich.

Uwaga ogłoszenie:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy złożyć ...
Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/19.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2018/19.

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2015/2016.
(załączniki znajdują się na końcu dokumentu)

Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.
- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -

Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2016/17 .

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w roku akademickim 2016/2017.

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje studentów V-go roku farmacji i analityki medycznej,
że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy: - czytaj ogłoszenie -

Zasady rekrutacji studentów WFzOAM na wykonanie prac dyplomowych w roku akadem. 2015/16.
Rozdział miejsc na prace magisterskie w roku 2015/16 .
Regulamin dyplomowania dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach Analityka Medyczna oraz Farmacja w roku akademickim 2014/2015.
- załączniki: nr 3 - nr 4 - nr 5 - nr 6 - nr 7 - nr 8 -