Zajęcia fakultatywne dla Dietetyki 2021/2022

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych ( XLS | PDF ).

Sylabusy z fakultetów na rok 2021/2022.