Zajęcia fakultatywne dla kierunku analityka medyczna 2022/2023

Propozycje zajęć fakultatywnych dla analityki medycznej rok I-IV .
Sylabusy do zajęć fakultatywnych .

 


Archiwum:

Zajęcia fakultatywne dla Analityki medycznej 2021/2022

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów I-IV roku studiów.
Propozycje zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej.
Nieuruchomione moduły zajęć fakultatywnych.

 

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki medycznej.
Propozycje zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej.
Sylabusy na rok akademicki 2020/2021.

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów analityki medycznej w roku akademickim 2019/2020.
Propozycje zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2019/2020.
Sylabusy do zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2019/2020.

Propozycje fakultetów dla studentów Analityki medycznej w roku akademickim 2018/19.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów II-V roku analityki medycznej w roku akademickim 2018/2019.
Propozycje modułów zajęć fakultatywnych dla studentów I roku analityki medycznej w roku akademickim 2018/2019.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla I roku analityki medycznej w roku akademickim 2018/2019.

Propozycje fakultetów dla studentów Analityki medycznej w roku akademickim 2017/2018.
Rusza II etap zapisów dla studentów, którzy nie dokonali zapisów w I etapie na żaden fakultet, nie zapisali się na odpowiednią ilość godzin oraz tych, którzy zapisali się na nieuruchomiony fakultet.
Zapisy będą trwały od 20 do 27 września (start o godz. 20.00). Procedura zapisów jest taka sama jak przy pierwszym etapie. Instrukcja obsługi jest w zakładce informacje dla studentów >> fakultety.
Przypominamy, że nie wolno zapisywać się na fakultety, które na latach wcześniejszych student już zaliczył.
W roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywały następujące ilości godz. fakultatywnych:
II–gi rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr letni
III-ci rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
IV-ty rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
V-ty rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr zimowy
Każdy student jest zobowiązany do zapisania się na fakultet i zapoznania z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH.

Propozycje fakultetów uruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2017/18.
Propozycje fakultetów nieuruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2017/18.
  Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycje fakultetów uruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycje fakultetów nieuruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycje fakultetów do dalszego zapisu dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.

Dziekanat informuje, że dalsze informacje dotyczące zapisów na fakultety w II etapie będą systematycznie umieszczane na stronie.
W załączeniu plik z uruchomionymi modułami fakultetów .

Propozycje zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2016/17.
Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.


URUCHOMIONE MODUŁY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROPOZYCJE FAKULTETÓW URUCHOMIONE DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROPOZYCJE FAKULTETÓW NIEURUCHOMIONE DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
PROPOZYCJE FAKULTETÓW DO DALSZEGO ZAPISU DLA STUDENTÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Propozycje zajęć fakultatywnych w roku akad. 2015/2016.
Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.

Propozycje zajęć fakultatywnych w roku akad. 2014/2015.

Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.
Uruchomione zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2014/2015 .