Zajęcia fakultatywne dla Farmacji 2022/2023

Propozycje zajęć fakultatywnych dla Farmacji rok I-V
 


Archiwum

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych ( XLS | PDF ).
Nieuruchomione moduły zajęć fakultatywnych ( XLS | PDF ).

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla I roku.
Propozycje fakultetów dla I roku Farmacji na rok 2021/22.

Propozycja modułów ( XLS | PDF ) zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji.
Druga tura zapisów ( XLS ).

Sylabusy z fakultetów na rok 2021/2022.

 

Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów farmacji I roku
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji II-V.
Nieuruchomione moduły zajęć fakultatywnych.
Sylabusy z fakultetów na rok 2020/2021.

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji - I rok.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych - roczniki II - V.
Moduły zajęć fakultatywnych - nieuruchomione.
Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akademickim 2019/20 - II tura zapisów.
Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akademickim 2019/20.

Uwaga Studenci ! Informujemy, że osoby, które zapisały się na fakultety nieuruchomione zobowiązani są do zapisów osobistych u prowadzących zajęcia fakultatywne.

Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akademickim 2018/19.
Fakultety nieuruchomione na rok 2018/2019
Fakultety uruchomione na rok 2018/2019.
Fakultety I rok uruchomione na rok 2018/2019.
 
Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akademickim 2017/18.

Rusza II etap zapisów dla studentów, którzy nie dokonali zapisów w I etapie na żaden fakultet, nie zapisali się na odpowiednią ilość godzin oraz tych, którzy zapisali się na nieuruchomiony fakultet „Nowe trendy w syntezie, technologii...” dr Lilianny Becan – IV rok zima. Lista fakultetów jest ograniczona, ponieważ są to przedmioty, na których nie wypełnił się limit miejsc.
Zapisy będą trwały od 20 do 27 września (start o godz. 20.00). Procedura zapisów jest taka sama jak przy pierwszym etapie. Instrukcja obsługi jest w zakładce informacje dla studentów >> fakultety.
Przypominamy, że nie wolno zapisywać się na fakultety, które na latach wcześniejszych student już zaliczył.
W roku akademickim 2017/2018 będą obowiązywały następujące ilości godz. fakultatywnych:
II-gi rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni
III-ci rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni
IV-ty rok Farmacji – 20 godz. semestr zimowy / 40 godz. semestr letni
V-ty rok Farmacji – 40 godz. semestr letni
II–gi rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr letni
III-ci rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
IV-ty rok Analityki Medycznej – 20 godz. semestr zimowy / 20 godz. semestr letni
V-ty rok Analityki Medycznej – 40 godz. semestr zimowy

Każdy student jest zobowiązany do zapisania się na fakultet i zapoznania z REGULAMINEM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH.

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji - roczniki II-V w roku akadem. 2017/2018.
Nieuruchomione moduły zajęć fakultatywnych.
II etap - moduły zajęć fakultatywnych - roczniki II-V.

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów I roku Farmacji w roku akademickim 2016/17.
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akademickim 2016/17.
Moduły zajęć fakultatywnych nieuruchomione dla studentów Farmacji w roku akademickim 2016/17.
Moduły zajęć fakultatywnych do dalszego zapisu dla studentów Farmacji w roku akademickim 2016/17.

Dziekanat informuje, że dalsze informacje dotyczące zapisów na fakultety w II etapie będą systematycznie umieszczane na stronie.
W załączeniu plik z uruchomionymi modułami fakultetów.

Propozycje modułów zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2016/17.
Propozycje sylabusów na rok akademicki 2016/17.
Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.


URUCHOMIONE MODUŁY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW I ROKU FARMACJI W ROKU AKAD. 2015/2016
URUCHOMIONE MODUŁY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW FARMACJI W ROKU AKAD. 2015/2016
MODUŁY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH NIEURUCHOMIONE DLA STUDENTÓW FARMACJI W ROKU AKAD. 2015/2016
MODUŁY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DO DALSZEGO ZAPISU DLA STUDENTÓW FARMACJI W ROKU AKAD. 2015/2016

Propozycje modułów zajęć fakultatywnych w roku akademickim 2015/16 .
Propozycje sylabusów na rok akademicki 2015/16:
Pakiet programów do zajęć fakultatywnych.
Uruchomione zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2014/2015 .
Nieuruchomione zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2014/2015 .

 


Archiwum I roku:
Uruchomiane moduły zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji I r. w roku 2017/2018.
Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Farmacji w roku akademickim 2017/18.
Propozycje modułów zajęć fakultatywnych dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2017/2018.

STUDENCI FARMACJI ROZPOCZYNAJĄCY I ROK W 2016/2017
PROPOZYCJA MODUŁÓW ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
DO ZALICZENIA ROKU NALEŻY ZREALIZOWAĆ:
40 GODZ. W SEMESTRZE ZIMOWYM I 40 GODZ. W SEMESTRZE LETNIM

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami zajęć fakultatywnych jak i programami tych zajęć( w zakładce inf. dla studentów – fakultety – farmacja – pakiet programów).
Przy wpisie na I rok wymagane będzie zapisanie się na listę wybranego fakultetu. 
Termin wpisów na rok I: 21 września i 26 września 2016 r.
Liczba miejsc na zapisy fakultetów może ulec zmianie ze względu, iż zajęcia fakultatywne są realizowane w formie modułów i przeznaczone są dla kilku roczników.

Propozycje fakultetów uruchomione dla studentów Analityki Medycznej w roku akademickim 2016/17.
Propozycja modułów zajęć fakultatywnych dla studentów I roku Farmacji w roku akademickim 2016/2017

Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów I roku Farmacji w roku akademickim 2015/2016 .
Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów I roku Analityki Medycznej w roku akademickim 2015/2016 .
PROPOZYCJA MODUŁÓW ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW I ROKU FARMACJI W ROKU AKAD. 2015/2016
PROPOZYCJA MODUŁÓW ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DLA STUDENTÓW I ROKU ANALITYKI MEDYCZNEJ - 2015/2016 Uruchomione moduły zajęć fakultatywnych dla studentów 1 roku farmacji w roku akad. 2014/2015


STUDENCJI FARMACJI ROZPOCZYNAJĄCY I ROK W 2014/2015 PROPOZYCJA MODUŁÓW ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH DO ZALICZENIA ROKU NALEŻY ZREALIZOWAĆ: 40 GODZ. W SEMESTRZE ZIMOWYM I 40 GODZ. W SEMESTRZE LETNIM

Prosimy o zapoznanie się z propozycjami zajęć fakultatywnych jak i programami tych zajęć. Przy wpisie na rok I wymagane będzie zapisanie się na listę wybranego fakultetu. Termin wpisów na rok będzie podany przy składaniu dokumentów. Liczba miejsc na zapisy może ulec zmianie ze względu, iż zajęcia fakultatywne są realizowane w formie modułów i przeznaczone są dla kilku roczników.

- programy -